Disclaimer

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Van Elst  is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van typ-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van Van Elst niet worden gebruikt door derden. De informatie die met e-mail berichten vanuit naam van Van Elst wordt verstuurd, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan.